เรื่องเล่าจากชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

ท่านสอนศิษย์ทุกคนว่า "ต้องศึกษาอย่างมีสติ สัมปชัญญะ โดยยึดหลักกฎไตรลักษณ์คือ ทุกขัง (เป็นทุกข์). อนิจจัง (ไม่เที่ยง). อนัตตา(ไม่ใช่ตัวตน).  ท่านสอนให้ทุกคนรู้ว่า ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่. และมีดับไป

เริ่มแรกคุณครูผู้สอนทุกท่าน จะสอนให้ศิษย์เข้าใจตรงกัน โดยให้ศิษย์ละ มละ(มลทิน9อย่าง). อันได้แก่
1.ละโกรธ
2.ไม่ลบหลู่คุณท่าน
3.ไม่ริษยา
4.ไม่ตระหนี่ความรู้
5.ไม่มายา
6.ไม่โอ้อวด
7.ไม่พูดปด
8.ไม่มีความปรารถนาลามก
9.ไม่เห็นผิด
โอ้.... เข้ามาก็เป็นเรื่องธรรมะที่เด่นมาก. เพราะเหมือนกับต้องค้นหาความรู้เดิม เรื่องศีลธรรมในสมัยก่อนเลย. คิดอยู่ในใจว่าดีเหมือนกันแฮะ เหมาะสำหรับคน ที่ไม่ค่อยไปวัดไปวามาศึกษาหาความรู้ทางธรรมที่นี่ก็ได้.
แล้วทำไมจึงต้องมีการสวดมนต์ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียนทุกครั้งด้วย???
โดย...ผู้มีจิตงอกงาม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น